Megrendelés

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2016. július 17. napján hatályba lépett terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LXIX. törvény 44-50 §-a alapján az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény is módosításra került.
A módosított 2001. évi CVIII. törvény rendelkezésinek megfelelően a titkosított kommunikációt nyújtó szolgáltató is köteles a szolgáltatást igénybe vevők között továbbított küldeményeket és azok metaadatait a közléstől számított 1 évig megőrizni és a külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtésre jogosult szerv ilyen irányú megkeresése esetén azokat részére átadni.
Tekintettel arra, hogy a fenti kötelezettségünknek a rendszerünk technikai feltételeinek hiánya miatt nem tudunk megfelelni, továbbá ennek teljesítése teljesen ellentétes Társaságunk üzletpolitikájával és az általunk forgalmazott termék és szolgáltatás portfólió lényegével, így szolgáltatásunkat a magyar természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vonatkozásában megszüntettük.
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét!

Telefonszám: + ország telefonszám